Sieci komputerowe

Przetwarzanie danych oraz dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie staje się obecnie warunkiem rozwoju i postępu praktycznie w każdej dziedzinie życia. Sieci komputerowe pozwalają zaspokoić rosnące potrzeby wymiany informacji, dostępu do wiedzy, organizacji pracy i komunikacji.

Sieci budowane w oparciu o kable miedziane, ze względu na niską cenę, dobre parametry transmisyjne i niezawodność, stanowią obecnie podstawowe rozwiązanie dla sieci LAN. Transmisja 100Mbps, jaką oferują w najprostszym przypadku takie sieci, jest wystarczająca dla większości obecnych zastosowań. W przypadku wykorzystania aplikacji wymagających dużych przepustowości, możliwe jest zbudowanie sieci o transmisji 1Gbps a nawet 10Gbps. Wymaga to jednak zastosowania wysokiej jakości specjalnie ekranowanych kabli oraz pozostałych komponentów, spełniających wymagania takiej sieci. itd.