Instalacje elektryczne

Instalujemy osprzęt firmy ETI

LOGO_ETI_polam

Firma LAN Technika oferuje:

  • Instalacje wewnętrzne w budynkach wszelkiego rodzaju (mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej itp.),
  • Kompleksowe wykonywanie instalacji elektrycznych ogólnych oraz dedykowanych,
  • Wykonywanie instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego,
  • Montaż różnego typu rozdzielnic zasilających,
  • Modernizacja i konserwacja instalacji elektrycznych,
  • Wykonywanie pomiarów elektrycznych

Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia i certyfikaty uprawniające do tego typu działalności.

  • Uprawnienia w zakresie projektowania instalacji elektrycznych z uprawnieniami do kierowania i nadzoru prowadzenia prac elektrycznych.
  • Uprawnienia do wykonywania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych.
  • Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń , instalacji elektrycznych i konserwacją.